S__99000327
พระราชดำรัส1
ผู้บริหาร
vision1
ethics1
previous arrow
next arrow

แจ้งการประชาสัมพันธ์

คลังความรู้

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

เรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับคุณ

ความรู้และเรื่องใหม่ๆ

การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

สื่อประชาสัมพันธ์

เหเล 2 พย 61 มณเฑียร_๑๘๑๑๐๕_0013

สำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย บรรยายในหัวข้อ
“แนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการเงินการบัญชี
ของเหล่ากาชาดจังหวัด และประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ

นายอนุวัฒน์ จงยินดี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการเงินการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด และประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ” ในโครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564  (สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

คลังรูปภาพ

[powr-hit-counter id=f04713d8_1489652769]