Untitled-1
พระราชดำรัส1
ผู้บริหาร
vision1
ethics1
previous arrow
next arrow

แจ้งการประชาสัมพันธ์

คลังความรู้

รู้จักเราให้มากขึ้น

เรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับคุณ

ความรู้และเรื่องใหม่ๆ

การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

สื่อประชาสัมพันธ์

เหเล 2 พย 61 มณเฑียร_๑๘๑๑๐๕_0013
เหเล 2 พย 61 มณเฑียร_๑๘๑๑๐๕_0008
เหเล 2 พย 61 มณเฑียร_๑๘๑๑๐๕_0017
previous arrow
next arrow

นายอนุวัฒน์ จงยินดี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเพิ่มมูลค่าให้กับเหล่ากาชาดจังหวัด” ในโครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

สภากาชาดไทยจัดการบรรยายในหัวข้อ
“การต่อต้านคอรัปชั่นของสภากาชาดไทย”

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย จัดบรรยายหัวข้อ “การต่อต้านคอรัปชั่นของสภากาชาดไทย” สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยระดับ 3-6 ณ ห้องประชุมจุมพฏ อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

การบรรยายหัวข้อ “การต่อต้านคอรัปชั่นของสภากาชาดไทย” จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการต่อต้านคอรัปชั่น ในองค์กร โดยก่อนบรรยายวิทยากรให้ผู้เข้ารับฟังทำแบบทดสอบก่อนเพื่อทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านคอรัปชั่น การบรรยายในครั้งนี้มี นายสุรเชษฐ์ เชื้อทอง และนายชัยนาม มงคลการ รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบเป็นผู้บรรยาย

คลังรูปภาพ

[powr-hit-counter id=f04713d8_1489652769]